Afgelopen donderdag was in Den Haag het debat over loondispensatie. Vooraf was er een actie bij het gebouw van de Tweede Kamer, daarbij waren ook Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Corrie van Brenk (50PLUS) aanwezig. Alle aanwezigen waren het er over eens dat het gaat om een asociale maatregel, die van tafel moet. De reden van het plan is niet bekend, het helpt mensen niet aan werk. Het is discriminatie werd gescandeerd.


Bij het debat in de Plenaire zaal zijn Partij voor de Dieren, FvD en DENK niet aanwezig. Kuzu staat wel op de sprekerslijst maar is er niet. Omdat debatten terug te kijken zijn via https://debatgemist.tweedekamer.nl/ heb ik weer eens nutteloos mee zitten schrijven en heeft het weinig nut om het hele debat hier samen te vatten. De landelijke pers heeft inmiddels ook bericht over het debat. Tot mijn ergernis zijn er nog altijd nieuwszenders die durven te beweren dat onze regering mensen aan het werk wil helpen. De bekende comedian, Chantal Nijkerken-de Haan was ook bij het debat en wist de mensen op de tribune aan het lachen te maken met de grap:” De VVD staat voor gelijke kansen.” Ze vroeg zich zelfs hardop af of mensen wel zelf achter een uitkering aan moeten. Peters van het CDA blijft doen alsof ze mensen aan het werk willen helpen. Raemakers van D66 heeft het over een pas op de plaats maar gaat zich vervolgens wel houden aan de afspraak om loondispensatie in te voeren. Ook Bruins van de ChristenUnie doet alsof ze mensen aan het werk willen helpen, zijn partij had loondispensatie niet in het verkiezingsprogramma staan maar de ChristenUnie staat voor haar handtekening. Dat het nu niet goed gaat is volgens hem de schuld van de gemeenten, die een schop onder hun kont verdienen. Vol trots kan ik u melden dat ik aanwezig ben geweest bij de maidenspeech van dhr. C. Stoffer van de SGP. De onzin die hij uitkraamde over god terwijl alle andere aanwezige Kamerleden met hun telefoon zaten te spelen zal ik u besparen.

Ik ben bang dat zolang de coalitie blijft zitten er weinig zal veranderen. Deze coalitie zit er voor werkgevers, niet voor werknemers. Juist de mensen die ondersteuning van de coalitie het hardst nodig hebben worden het hardst in de steek gelaten in het voordeel van Hans de Boer en zijn werkgeversclub.


Alexsander Hesse 2018


Ook met demonstratie:
Getilde tillers Hoogezand. Foto’s en filmpje.
Dag van de arbeid 2018
De allerzwakste kansarme laagopgeleiden aan de onderkant van de samenleving.


Inhoud.