Mevrouw Bloemhoff,

De schrik sloeg mij om het hart toen ik uw foto zag op de bijsluiter bij de specificatie van mijn slavengeld. U als heerser over ruim 10.000 slaven vindt het nodig om de door u ontmenselijken persoonlijk toe te spreken. En hoe.

‘Ik hoop dat het goed gaat met u en uw dierbaren!’ schrijft u. Waar haalt u het lef vandaan? U hoopt helemaal niet dat het goed met mij gaat! Als u had gewild dat het goed mij gaat had u mij mijn mensenrechten allang teruggegeven! Dan had u uw medewerker Cor ter Stege toch niet van mij laten eisen dat ik alleen wil werken als hovenier terwijl ik altijd alles heb gedaan om geen bijstand nodig te hebben? Dan had u toch geen anonieme valse aangifte tegen mij laten doen? Heeft u opdracht gegeven om te doen alsof u zelf de aangifte heeft gedaan?

Als u hoopt dat het goed met mij gaat had u toch geen hulpverlener om laten kopen met een opleiding voor zijn jongere broertje met als tegenprestatie mij duidelijk maken dat u, mevrouw Bloemhoff, mij nooit uit uw macht zult laten en het voor mij daarom beter is om een eind aan mijn leven te maken? Ik dacht dat uw voorganger, Mattias Gijsbertsen van GroenLinks, ver ging in zijn pogingen mij te overtuigen een eind aan mijn leven te maken maar u gaat nog verder. Ondanks dat ik meerder keren heb aangegeven dat ik helaas te laf ben om aan uw wens te voldoen.

en uw dierbaren? De dierbaren die ik had zijn in uw opdracht al benaderd door uw ambtenaren om ze te overtuigen dat ik een lui zwijn ben dat niet wil werken. Iedereen die u mee kunt krijgen in uw haat gebruikt u om mij zo ver te krijgen dat ik mijn leven beëindig. Maar als ik een medewerker van u netjes om hulp vraag, pilletje of poedertje zodat ik rustig in bed kan sterven, dan mogen ze daar niet aan voldoen. Ik moet zelfmoord plegen, daar bent u duidelijk in. Euthanasie heb ik ook geen recht op. Zelfs mijn verhuurder heeft u over mij laten benaderen. Toen u eindelijk enig succes begon te boeken en ik psychische problemen kreeg gaf u een ambtenaar opdracht om BuurtzorgT te benaderen en duidelijk te maken dat ze moeten meewerken aan het beleid dat gaat zorgen voor mijn dood. Of zoals Jan Wolter Oosterhuis van Lentis zei:’ Je kunt beter een eind aan je leven maken, anders wordt het een lange pijnlijke dood.’

U heeft waardering voor de manier waarop mensen de handen uit de mouwen steken? ‘Handen uit de mouwen in plaats van handen ophouden.’ Het is de frame van rechts. Het zegt veel over u dat u zich niet in heeft kunnen houden en dit gebruikt tegen uw slaven. Schaamt u zich dan echt nergens voor? Ik mag mijn handen niet uit mijn mouwen steken! In 2005 greep de gemeente Groningen immers al in toen ik dreigde definitief uit de bijstand te ontsnappen. Wat was de ambtenaar trots die mij in 2017 de brief liet zien. Vier keer heb ik een boete gehad om mij duidelijk te maken dat ik niet weer mag proberen om via betaald werk uit uw macht te ontsnappen. Dan reken ik de inkomsten die ik nooit heb gehad maar wel verrekend zijn, de schulden die er ineens bij zijn gekomen en de WW die maanden langer wordt verrekend dan de werkelijke duur nog niet eens mee. Ook de dwangarbeid bij IKEA en Burgerhout laat ik even buiten beschouwing.

Cor ter Stege was er in maart 2020 duidelijk over, mijn eigen wil krijg ik nooit terug, mensenrechten krijg ik nooit terug, dat is nou eenmaal besloten en dat gaan we (u dus) nooit terugdraaien. De brief was zo raar dat ik heb moeten navragen wat u bedoelt. Ik schijn niet meer te hoeven solliciteren op werk dat ik al jaren niet meer mag doen. Weet u hoeveel pijn het doet om gebeld te worden dat er werk is en te moeten weigeren omdat je eigenaar je al meerder keren beboet heeft omdat je als minderwaardige geen betaald werk mag accepteren? Ik denk dat u, als mens, als waardige, die haat nog nooit heeft gevoeld.
De begeleiders van Bijstand op Maat hadden opdracht mij op mijn minderwaardigheid te wijzen in plaats van dat ze mij vrij mochten laten. Uw voorganger van het eveneens in de oppositie linkse maar aan de macht rechtse GroenLinks had ze zelfs opgedragen mij ervan te overtuigen dat ik een geestelijke beperking heb. Volgens de gemeente Groningen zitten er immers alleen mensen met een beperking in de bijstand.

Via deze weg wilt u mij laten weten dat de gemeente Groningen er voor mij is? U probeert mij ook nu zoveel mogelijk op weg te helpen? Wanneer heeft u dan iets voor mij gedaan? Waarom eist u van mij dat ik in de bijstand blijf? Waarom verbied u werkgevers mij een betaalde baan te geven en waarom gebeurt dat al ruim 15 jaar? Waarom geeft u ambtenaren opdracht om tegen mij te schreeuwen:” Jij wilt een uitkering!” Waarom heeft u mij mijn eigen wil en alle mensenrechten afgepakt? Als u eerlijk bent zou u toegeven dat er niemand is die kiest voor een uitkering. Niemand die kiest voor ontmenselijking. Niemand kiest voor de haat van ambtenaren in opdracht van PvdA wethouder Carine Bloemhoff. Behalve dan natuurlijk PvdA wethouder Carine Bloemhoff en haar coalitiepartners. Waarom wilt u anders voor €39,7 miljoen belastinggeld een nieuw dwangarbeidscentrum laten bouwen aan de Bornholmstraat? Waarom roept u anders werkgevers op om personeel te ontslaan om het werk gratis door uw slaven te laten doen? En waarom eist u anders van mij dat ik een voorbeeld neem aan vluchtelingen die hun minderwaardigheid erkennen en wel gratis werken? Nee, mevrouw Bloemhoff, de racistische opmerking die uw medewerker graag van mij wilde horen kreeg hij niet.

Heeft Deborah van Duin u verteld over de racistische opmerkingen die zij zo trots ontlokte van bijstandsgerechtigden toen ze een vrouw in gebrekkig Nederlands liet vertellen dat zij wél een opleiding krijgt, dat zij wél uit de bijstand mag, terwijl de aanwezige bijstandsgerechtigden het recht op arbeid nooit terug krijgen? Het is niet de schuld van vluchtelingen dat Groningen een van de armste steden van Nederland is. Het is niet de schuld van vluchtelingen dat ik al jaren gedwongen moet leven van een bijstandsuitkering en de daarbij horende vernedering moet ondergaan. Vluchtelingen kunnen er niets aan doen dat ik de deur open doe met een camera in mijn hand omdat er regelmatig politie voor de deur staat die in opdracht van de gemeente Groningen mij van mijn minderwaardigheid en geestelijke beperking moet overtuigen. Vernederen in opdracht van de gemeente Groningen. De agent van het verhoor erkende dat het de gemeente is die telkens weer de politie opdracht geeft mij lastig te vallen en als de gemeente opdracht geeft moet de politie daar aan voldoen.

Het is ook niet de schuld van vluchtelingen dat ik niet eens meer een afspraak mag maken met mijn huisarts omdat de assistente het mantra ‘U wilt zelfmoord plegen.’ moet uitdragen. Wat zegt het over uw beleid dat een assistente van een huisarts moet weigeren om mij als minderwaardige een afspraak met mijn huisarts toe te staan? Ik heb gesmeekt om een afspraak met mijn huisarts maar assistente Jessie mocht geen afspraak inplannen. “U wilt zelfmoord plegen!” Ze dreigde Lentis langs te sturen omdat die natuurlijk al eerder in uw opdracht had gezegd dat ik beter een eind aan mijn leven kan maken. Wat had Arts en Zorg van u gekregen als ik toen zelfmoord had gepleegd? Of heeft u de assistente persoonlijk laten benaderen? En Energiewacht? Hoeveel mensen heeft u iets beloofd als ik eindelijk aan uw uitdrukkelijke wens voldoe?

Het is de schuld van de gemeente Groningen. Het is de schuld van het college van B&W. Het is de schuld van de partijen die gekozen hebben voor de levenslange bijstand, voor de haat tegen bijstandsgerechtigden. Het is de schuld van de wethouder van sociale zaken die op de website van de gemeente Groningen angst zaait tegen de ontmenselijkten en werkenden oproept anoniem uitkeringsgerechtigden te beschuldigen van fraude. Want de PvdA heeft in de oppositie misschien iets geleerd van de toeslagenaffaire, zodra de PvdA macht heeft gaan ze onverminderd door met haat zaaien, ontmenselijken en aanzetten tot zelfmoord.

‘Neem contact op met uw coach of bel 14 050.’ Mij coach? Wie is mijn coach? Heb ik een coach? Bedoelt u Cor ter Stege? De man die mij duidelijk heeft gemaakt dat ik geen eigen wil heb en nooit een eigen wil zal krijgen? De vrouw die aangifte heeft gedaan, die in 2017 al toegaf een bonus te krijgen als ik zelfmoord pleeg? Of de vrouw die de GGZ belt om te voorkomen dat ik hulp krijg? Het is toch niet de vrouw die mij belde dat ze alleen nog met jonger tot 27 jaar werkt, want daarvoor is nog wel hoop?

Of bel 14 050? En dan? Meerdere leidinggevende ambtenaren en directeuren binnen de gemeente Groningen hebben mij in uw opdracht al duidelijk gemaakt dat ik het leven niet waard ben, nooit mijn eigen wil terug zal krijgen, nooit mensenrechten zal krijgen. Wat is uw wraak als ik bel? Mij vernederen voor een groep zoals destijds toen ik meedeed aan Parttime ondernemen waar Karen Brouwers tegen de groep moest schreeuwen dat ik alleen ergens aan meedoe om mijn gal over de gemeente te spuwen? Korten op het slavengeld? Een reden daarvoor is immers niet nodig. U doet wat u nodig acht om uw slaven de dood in te dwingen. Mieke Kortbeek maakte al duidelijk dat vragen van mij niet beantwoord mogen worden. Ze deed eerst alsof ik wel antwoord zou krijgen, daarna loog ze dat ik geen antwoord wilde. Waarom stel ik vragen als ik geen antwoord wil?


‘Ik wens u alle goeds toe!’ durft u zelfs te schrijven. Waarom dan zorgen dat ik alleen maar slechts krijg? U eist zelfs van mij dat ik een website heb met reclame. ‘Daar kun jij geld mee verdienen.’ liet u een ambtenaar liegen. Maar mijn wens om gewoon een betaalde baan te mogen accepteren zonder telkens weer een boete te krijgen, zonder de straffen die u al jaren uitdeelt aan mensen die uit uw macht proberen te ontsnappen wilt u niet stoppen. Sterker nog u heeft voor mij bepaald, bij monde van meerder ambtenaren, dat ik kies voor een uitkering, dat ik niet wil werken. Zelfs de cursus die ik heb aangeschaft heb ik weg moeten gooien omdat uw ambtenaar dreigt met huiszoeking en ik geen cursus of opleiding mag uit angst dat ik daardoor kan ontsnappen uit uw macht. Het ging om een cursus filosofie, ik zou er niet mee uit uw macht kunnen ontsnappen, maar een nieuwe boete kan ik niet betalen. Toen de huiszoeking niet door kon gaan vanwege Corona stuurde ze in uw opdracht de buurtagent langs, liet ze de politie bellen en moet ik als ik dan nog te laf ben om zelfmoord te plegen mij melden bij het Openbaar Ministerie. Het verhaal is bekend. Het is immers uw verhaal, uw eis, uw beleid. Mijn rechteloosheid moest andermaal benadrukt worden.

Cor ter Stege was er in maart 2020 heel duidelijk over. De gemeente Groningen stelt geen vragen. De gemeente Groningen stuurt geen uitnodigingen. Zodra je in de bijstand, in de macht, van de gemeente Groningen zit stelt de gemeente Groningen alleen eisen. Een vraag is geen vraag maar een eis. Een uitnodiging is geen uitnodiging, jij bent minderwaardig dus als jij niet komt wordt jij weer bestraft. Voldoe je niet aan die eisen dan pakken we jouw uitkering af. Dat werd uiteraard ook duidelijk bij dwangarbeidscentra als IKEA en Burgerhout. Ik ben slaaf, ik ben eigendom van de gemeente en heb mijn eigenaar te gehoorzamen. Doe ik dat niet, zoals door te zeggen dat ik wil werken, terwijl u eist dat ik een uitkering wil of alleen wil werken als hovenier, dan word ik bestraft omdat ik niet aan de eis van mijn eigenaar voldoe. Klagen heeft geen nut. Bezwaar maken heeft geen nut want recht op een advocaat heb ik niet en bovendien heeft de gemeente zijn eigen rechters in het gemeentehuis die mij al eerder zonder enig bewijs hebben bestraft. Lachen dat de advocaat van de gemeente deed. Bewijs had hij uiteraard niet maar de bewijslast ligt in Groningen dan ook niet bij de aanklager maar bij de verdachte. Tenminste als de verdachte eigendom is van de gemeente.

Ik vraag mij af waarom u op deze wijze contact met mij opneemt. U blokkeert mij op Twitter om mij duidelijk te maken dat ik voor u al dood ben. U geeft ambtenaren opdracht om mensen in mijn omgeving te overtuigen van mijn minderwaardigheid. U laat contact opnemen met mijn verhuurder. Op het moment dat ik hulp zoek voor problemen die ik zonder de haat van u en uw ambtenaren niet eens had geeft u opdracht te voorkomen dat ik hulp krijg en als ik dan nog te laf ben om braaf zelfmoord te plegen schakelt u meerdere keren de politie in en moet ik mij zelfs voor het Openbaar Ministerie verantwoorden. U gaat ver om uw slaven kapot te maken. U doet er alles aan om mensen voor te liegen over uw slaven. Laatst zag ik u zelfs bij eenvandaag. Ook daar mocht u een propagandaverhaal houden. Ook daar deed u alsof mensen dankzij u een toekomst hebben. Dat die toekomst maximaal twee jaar mag duren en u de slaven al die tijd in de gaten blijft houden verzweeg u voor het gemak. Het bedreigen vanuit uw regime stopt pas bij zelfmoord. Het zegt veel over u en over de partij die u als wethouder naar voren heeft geschoven. Dat veel mensen zonder uw ingrijpen gewoon een betaalde baan hadden gehad, dat u juist mensen hun kans op een toekomst afgenomen heeft, werd natuurlijk helemaal niet genoemd. Het waren mensen geweest als u uw ambtenaren geen opdracht tot ontmenselijking had gegeven.

Ik wens u een klein beetje empathie en een vleugje menselijkheid. Maar ik ben bang dat u dan niet langer past binnen de PvdA.

Alexsander Hesse 2021


p.s. Julian Bushoff wil toch gewoon naar Den Haag voor het geld of heeft dat ook met u te maken? Ach, 13e is geen verkiesbare plaats bij de PvdA dus u bent nog niet van hem af. En hij niet van u. En ik ook niet. En u niet van mij. Helaas.PvdA wethouder Carine Bloemhoff hoopt dat het goed gaat

Meer lezen:
Gratis opleiding met baangarantie. Trap er niet in!
Anders. Ik ben anders, dat mag natuurlijk niet.
Tegenprestatie Gedicht.


Inhoud.


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.