Op 4 februari 2018 mailde ik de wethouder omdat ik toen al 3 ½ jaar niet betaald mocht werken. In eerste instantie deed hij nog alsof ik antwoord op mijn vragen zou krijgen maar al snel maakten zijn ambtenaren Mieke Kortbeek en Hans Julsing mij duidelijk dat ik als minderwaardige geen recht op antwoorden of betaalde arbeid heb.

Geachte heer Gijsbertsen,
 
Omdat uw ambtenaren mij het recht op betaalde arbeid na ruim 3 1/2 jaar nog altijd niet terug wensen te geven stuur ik u deze mail.
 
Als bijlage stuur ik u het verslag van de ombudsman mee van 18 januari 2018 waarin u kunt zien dat uw ambtenaren de door mij gestelde vragen en klachten niet of maar te dele beantwoorden. U zult zien dat zelfs de vragen die de ombudsman op mijn verzoek heeft gesteld maar ten dele worden beantwoord. Omdat u de wethouder bent en daarom verantwoordelijk voor het gedrag van uw ambtenaren wil ik de volgende vragen aan u voorleggen.
 
De eerste vragen zijn naar aanleiding van het verslag van de ombudsman. De nummers van mijn vragen aan u zijn dezelfde die ook in het verslag van de ombudsman staan in de bijlage.
 
1a) Mijn klacht die ik als bijstandsgerechtigde op 28 maart 2017 indien wordt niet beantwoordt door de gemeente, pas als de ombudsman de klacht doorgeeft krijgt deze wel antwoord. Wat is de reden dat uw ambtenaar mij als bijstandsgerechtigde geen antwoord op mijn klacht geeft?
1b) De klachten over de gemeente van na 18 maart 2017 heb ik niets mee gedaan omdat de gemeente mijn klachten als bijstandsgerechtigde niet beantwoord. Is het mogelijk dat u uw ambtenaren opdracht geeft om serieus met klachten van bijstandsgerechtigden om te gaan of moet ik als ik een klacht heb deze standaard via de ombudsman indienen?
 
2a) Uw ambtenaar stelt in antwoord op mijn klacht dat ik niet open sta voor het antwoord dat ze mij als bijstandsgerechtigde geven. Als de ombudsman echter dezelfde vraag stelt weten ze het antwoord op de vraag niet en moet mevrouw Hitman het eerst uitzoeken. Kunt u mij uitleggen waarom uw ambtenaar tegen de ombudsman beweerd dat ik het antwoord niet accepteer terwijl ze later moeten toegeven dat ze het antwoord niet weten?
2b) Waarom doen uw ambtenaren zo laatdunkend over iemand in de bijstand?
2c) Wie geeft deze ambtenaren opdracht om vragen die voor iemand in de bijstand erg belangrijk zijn niet te beantwoorden?
2d) Het bedrag wordt uiteindelijk kwijtgescholden. Wat is de reden dat het bedrag nu ik via de ombudsman de klachten indien kwijtgescholden kan worden terwijl daarvoor vragen over de schulden niet eens beantwoord mochten worden?
 
3a) Verrekend met de uitkering betekend in de gemeente Groningen niet dat het verrekend is met de uitkering maar is een administratieve afhandeling. Zijn er meer termen die de gemeente gebruikt die niet betekenen wat ze voor iemand die geen ambtenaar is logischerwijs zouden betekenen?
3b) Is het mogelijk dat de gemeente alle bijstandsgerechtigden een brief doet toekomen met daarin de termen die de gemeente gebruikt met daarnaast de echte betekenis?
 
4a) Uw ambtenaar schrijft: “ Hij wist toen zelf te melden dat het over de periode WIVER ging.“ Kunt u mij uitleggen waarom uw ambtenaar dat beweert terwijl in de brief van 8 augustus 2013 staat dat het over WW en IKEA gaat?
4b) Kun u mij uitleggen waarom de brief van 8 augustus 2013 is opgenomen in een dienstrapport van 21 oktober 2013 maar pas naar mij is verzonden als 1 van 10 bijlagen bij een brief op 11 december 2013?
 
5a) Kunt u mij uitleggen waarom de gemeente bewust de vraag om berekening van de beslagvrije voet te laten zien niet beantwoord terwijl ik meerdere keren aangeef dat ik teveel gekort word?
5b) Kunt u mij vertellen waarom uw ambtenaar suggereert dat ik het linkje niet heb aangeklikt terwijl ik al had aangegeven dat ik op dezelfde wijze de beslagvrije voet had berekend en dat ik daarom de berekening van de gemeente wilde zien?
 
6) Wat is de reden dat de gemeente zo moeilijk doet om iemand zwart op wit en ondertekend de gehele openstaande vordering te geven?
 
7a) Zodra tijdelijk werk via een uitzendbureau is beëindig krijg ik na twee weken de brief van de gemeente dat mijn bijstand is gestopt. Ik heb meerder keren aangegeven dat het doel hiervan is om mij duidelijk te maken dat ik in de bijstand had moeten blijven. Wat is de reden dat uw ambtenaar slechts reageert op de laatste keer en niet op de drie keren daarvoor?
7b) Waarom wordt er niet gereageerd op de opmerking dat de bijstand helemaal niet had mogen stoppen omdat ik net als de vorige keren nog geen 6 maanden betaald aan het werk was geweest?
7c) Wat is de reden dat de gemeente aangeeft dat ik op mijn blog/website aangeef dat mensen in de bijstand moeten blijven, dat ik in het gesprek datzelfde heb aangegeven maar dat de gemeente toch blijft doorgaan met hetzelfde beleid en dat de ambtenaren geen antwoorden mogen geven op mijn opmerkingen daarover?
Dat ik geen of ontwijkende antwoorden krijg op deze klacht betekend voor mij dat er niets zal veranderen en dat het beleid van de gemeente dan ook niet zal veranderen. Eens in bijstand, altijd in de bijstand.
 
Tot zover eerst de vragen naar aanleiding van de gedragingen van uw ambtenaren over het verslag van de ombudsman. De volgende vragen gaan over het gedrag van de sociale dienst en alles wat daarmee te maken heeft de afgelopen jaren.
 
1a) Begin 2016 worden bijstandsgerechtigden opgeroepen om te solliciteren bij Primark. Ondanks dat ik mij had aangemeld als magazijnmedewerker werd mij niet toegestaan daarvoor te solliciteren, ik moest solliciteren als verkoopmedewerker ondanks dat ik weet dat ik daar niet geschikt voor ben. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek door Primark maar omdat ik een stuk had geschreven over de wijze waarop Primark met bijstandsgerechtigden omgaat werd het gesprek afgezegd door een ambtenaar van de gemeente Groningen die mij vertelde dat ik niet had hoeven solliciteren, terwijl ik juist verplicht ben om te solliciteren als de gemeente dat vraagt. Is het daadwerkelijk zo dat ambtenaren binnen de gemeente Groningen de regels niet kennen?
1b) De sollicitatie was bij Primark, de uitnodiging was van Primark, wat is de reden dat ik afgebeld word door een ambtenaar van de gemeente Groningen?
 
2) Op 20 januari 2016 ben ik gebeld door Harry Tiwow namens de gemeente Groningen, hij had vacatures voor mij, uiteraard was ik enthousiast omdat ik dacht eindelijk weer betaald te mogen werken. Ik moest snel reageren en dat deed ik dan ook. Tot op heden heb ik niets meer gehoord over deze vacatures. Wat is de reden om te doen alsof ik betaald mag werken terwijl ik dat niet mag? Ik kan niet anders dan dit als pesterij zien.
 
3) Op de website van de gemeente Groningen zegt u in maart 2016: “ We willen als stad dat ook mensen met een uitkering profiteren van kansen op de arbeidsmarkt. Met ‘Zelf aan het Werk’ maken werkzoekenden en werkgevers zelf de goede match. Dat is mooie sociale innovatie. “ Het stuk is later van de website verwijderd maar wat was het doel hiervan? Als u zelf op de website had gekeken had u geweten dat het totaal niet serieus te nemen was. Overigens net als zijn voorganger TrjcT waar ik, met een MAVO diploma, vacatures kreeg als zelfstandig werkend arts.
 
4) Op 2 juni 2016 ben ik door uw ambtenaar Deborah van Duin wegens aanmerkingen op de leiding uit het veranderlab gezet. Dat geeft aan dat kritiek niet geduld wordt, iets wat ik erg jammer vind, maar vervolgens schrijft deze ambtenaar een heel verhaal over mij waar ik met voor en achternaam in genoemd wordt. Ik vermoed dat de reden hiervan is dat als een werkgever mij zoekt via Google dat bericht in een openbare groep naar boven komt en dat mijn kansen op een baan als ik die al had nog verder verkleint worden. Kunt u mij vertellen of dit de reden is en als dat niet de reden is wat dan wel?
4b) Wat is de reden dat een ambtenaar die mij in een openbare groep met voor en achternaam noemt niet het fatsoen heeft mij te taggen? Zelf schrijf ik ook veel over u en de gemeente maar taggen doe ik altijd om degene over wie ik schrijf de gelegenheid te geven om te reageren.
 
5) Wat is de reden dat ik de eerste drie jaar van uw wethouderschap niet mocht weten wie mijn klantmanager is en niet mocht weten waarom er geld van mijn bijstand afging?
 
6) Groningen maakt gebruik van Flextentie, dat terwijl uw eigen partij in andere steden er juist fel op tegen is. Wat is de reden dat er in Groningen wel mee gewerkt wordt?
 
7) Op 17 maart 2017 heb ik mij moeten melden bij gemeente omdat ik schrijf over uw beleid. Ik toon een grote, kritische betrokkenheid volgens de brief. Tijdens het gesprek werd mij verteld dat het gesprek niet verplicht was. Wat is de reden dat mij tijdens het gesprek en achteraf word verteld dat het gesprek niet verplicht was en niet vooraf? Voor de duidelijkheid wil ik aangeven dat ik graag in gesprek wil als het maar op eerlijke manier gaat en niet dreigend.
7b) Tijdens het gesprek bleek dat de dames geen idee hadden met wie ze spraken en waarom, wat is dan de reden iemand op te roepen voor een gesprek?
 
8) In april 2017 zou ik mijn klantdossier in mogen zien, ik heb gevraagd of ik hem mee mocht, daarvoor had ik een USB-stick meegenomen. Wat is de reden dat ik mijn klantdossier niet mee mocht?
8b) Wat is de reden dat ik alleen het gedeelte van de vorderingen in mocht zien? Ik heb aangegeven ook te willen weten wat mijn voormalig klantmanager erin heeft gezet omdat ik heb begrepen dat deze niet altijd de waarheid in een klantdossier zet.
 
9) Op 8 november 2016 plaats uw partij, GroenLinks Groningen op Twitter: “Werken verbindt en geeft zin aan het leven.“ Wil uw partij hiermee duidelijk maken dat mensen in de bijstand zinloos zijn en beter kunnen sterven?
 
10) In juni 2017 lees ik in de gezinsbode dat de gemeente op zoek is naar leden van de cliëntenraad. Dat ik afgewezen ben omdat de gemeente niet tegen kritiek kan had ik waarschijnlijk vooraf kunnen verwachten, wat mij echter wel verbaasde is dat de cliëntenraad van de sociale dienst niet bestaat uit cliënten van de sociale dienst. Van de drie aanwezige leden heeft er slechts één een bijstandsuitkering, de andere 2 waren een jurist en iemand met WAJONG. Dat is zoals u ongetwijfeld weet een uitkering van het UWV. Ik kreeg vanwege de agressieve houding die ze naar mij aannamen wegens het schrijven (wat ze zeiden dat ik had geschreven bleek ik achteraf niet eens geschreven te hebben maar ik ken niet alles wat ik heb geschreven uit mijn hoofd) het idee dat deze mensen lid zijn omdat het partijgenoten van u zijn of op zijn minst sympathisanten . Mijn vraag is waarom de leden van de cliëntenraad van de sociale dienst geen cliënten van de sociale dienst zijn?
 
11) In juli kreeg ik een brief dat op 20 juli 2017 één van uw medewerkers bij mij voor de deur zou staan. Ik vond het nogal dreigend overkomen en heb aangegeven daar niet van gediend te zijn. In mijn uitgebreide mail heb ik aangegeven het gesprek wel te willen maar niet bij mij thuis. Ik gaf aan het gesprek graag op kantoor van wethouder Gijsbertsen te hebben in aanwezigheid van de wethouder. Ik kreeg geen antwoord waardoor ik op de aangegeven tijd maar heb besloten voor de zekerheid niet thuis te zijn. Wat is de reden dat uw medewerkers niet reageren op mijn mail?
11b) Wat is de reden dat er niet op een gelijkwaardige manier gecommuniceerd kan worden met bijstandsgerechtigden? Niet alleen in dit geval maar veel vaker maken uw ambtenaren duidelijk dat wij minderwaardig zijn, dat wij uw eigendom zijn en het leven niet waard.
 
12) Op 9 augustus 2017 staat in het Dagblad van het Noorden: “ „Als je een keer je buurman helpt met verhuizen en hij geeft jou daar achteraf twintig euro voor of hij neemt je mee uit eten naar de Chinees, dan is dat geen probleem”, zegt Van ’t Hooft. “ Klopt het dat je op die manier bij mag verdienen zonder het op te geven? Zo ja, tot hoeveel mag iemand bij verdienen zonder het op te geven? Kan hierover informatie worden gegeven in de bijsluiter bij de uitkeringsspecificatie zodat zowel bijstandsgerechtigden als ambtenaren hiervan op de hoogte zijn?
 
13) In september 2017 is Groningen heel blij omdat het is gelukt 500 betaalde banen te vervangen door participatiebanen. Administratie, detailhandel, horeca, productiewerk en werken in de zorg, het mag allemaal gedaan worden als participatiebaan. Wat is de reden dat Groningen steeds verder gaat is het promoten van onbetaald werk, terwijl datzelfde werk enkele jaren geleden nog betaald werk was?
13b) Kent u mensen die door een participatiebaan definitief uit de bijstand zijn gekomen?
 
14) Wat is de reden dat in de bijsluiter bij de uitkeringsspecificatie vaak opgeroepen wordt voor bijeenkomsten die al zijn geweest?
 
15) Wat is de reden dat mensen die wisselende inkomsten hebben de inkomsten halverwege de maand al moeten doorgeven?
15b) Begrijpt u dat zoiets onmogelijk is?
15c) Begrijpt u dat door zulke eisen te stellen mensen niet betaald aan het werk kunnen?
 
16) Zoals u weet heb ik en vele anderen met mij al jaren geen recht meer om betaald aan het werk te gaan, zelf moet ik regelmatig, vorige week maandag nog, tijdelijk werk weigeren omdat zoiets in Groningen zwaar bestraft wordt. Wat kunnen wij doen om onze rechten terug te krijgen?
16b) Wat is de reden om mensen zolang in de bijstand vast te houden?
 
17) Wat is de reden dat uw woordvoerder tegen een journaliste heeft beweerd dat de boetes landelijk beleid zijn terwijl het gedecentraliseerd is en dat dus niet waar is? Ik heb het zelf per mail nagevraagd bij het ministerie.
 
Tot slot nog een aantal vragen over Bijstand op maat. Zelf was ik ingedeeld in groep 4, ik ben dan ook naar meerder bijeenkomsten geweest. Ik doe mee in groep 2, helaas heeft mijn begeleider het erover dat ik tijd nodig heb om genoeg te verdienen om uit de bijstand te komen, een deel van de bijstand zelf verdienen is echter geen optie vanwege de straffen die je krijgt als je een deel zelf verdient. Ik ben immers al meerdere keren gestraft omdat ik iets verdiend had, nu sta ik op geen inkomsten, zodra ik op wisselende inkomsten sta beginnen de straffen weer. De gemeente trekt immers inkomsten van de uitkering af waarvan de gemeente zelf niet eens weet waarvan ze zijn. “Dat doet er niet toe, jij hebt inkomsten gehad en die trekken we van je uitkering af! “
 
1) U heeft aangegeven dat mensen meedoen omdat ze vertrouwen hebben, echter doet minder dan 10% van de mensen mee, bovendien doe ik in elk geval niet mee omdat ik vertrouwen heb maar omdat ik eindelijk na meer dan drie jaar gedwongen bijstand wel weer eens iets wil doen wat mij zin geeft om te blijven leven. Hoe komt u erbij dat mensen vertrouwen hebben?
 
2) Bij meerder bijeenkomsten wisten de ambtenaren veel antwoorden op vragen niet, ze zeiden de antwoorden later per mail naar de aanwezigen te sturen. Wat is de reden dat ze dat niet gedaan hebben?
 
3) In groep 1 hebben de deelnemers geen verplichtingen. Het recht op werken krijgen ze echter ook niet terug. Hoe kunt u dan de uitslag van deze groep serieus nemen? U weet toch vooraf al dat ze niet uit de bijstand mogen?
 
4) Wat is de reden dat deelnemers die hebben aangegeven mee te willen doen in groep 2 gebeld zijn om ze over te halen mee te doen in groep 1?
 
5) Wat is de reden dat deelnemers bericht hebben gehad dat ze meedoen nadat Bijstand op Maat al was begonnen?
 
6) Wat is de reden dat deelnemers eind december nogmaals een brief hebben gehad over Bijstand op Maat met deelname in een andere groep? Voor mij alsnog groep 1
 
7) Waarom heeft u mij eind 2017 laten bellen door een ambtenaar die mij moest overtuigen dat ik vrijwillig mee doe? Is het niet eerlijker dat ik mag toegeven dat ik gedwongen mee doe omdat ik anders geen rechten meer heb? Dat ik mee doe omdat ik jaren beboet en bestraft ben als ik zelf op eigen initiatief betaald werk had gevonden?
 
8) Waarom zijn voor groep 3 mensen uitgenodigd die als ze mee zouden doen en bij zouden verdienen juist vanwege een vordering van de gemeente nog dieper in de schulden zouden komen?
 
9) Bij de bijeenkomst van groep 3 zat er een jongen naast mij die al jaren op zoek was naar betaald werk en dat niet heeft gevonden, toen hij vroeg welk werk hij ging doen om bij te verdienen werd hem duidelijk gemaakt dat hij dat zelf maar moest vinden. Waarom moeten uw ambtenaren op deze wijze omgaan met mensen in de bijstand?
 
10) Tijdens de bijeenkomst van groep 1 moest een vrouw van buitenlandse (Oekraïens?) afkomst vertellen dat zij van de gemeente een dagopleiding van drie jaar had gekregen. Niemand anders in de zaal had die kans ooit gehad terwijl vele anderen ook om een opleiding hadden gevraagd. Mensen in de zaal reageerden boos of zelfs racistisch. “Grijp je kans. “ zei de vrouw aan het eind van haar verhaal terwijl anderen die kans nooit zullen krijgen. Wat is de reden dat de gemeente op deze manier laat zien dat mensen zo verschillend worden behandeld?
 
11) Is de uitslag van Bijstand op Maat niet vooraf allang bekend? Terwijl ik al jaren gedwongen in de bijstand zit heb ik via de pers moeten vernemen dat wij gemotiveerd moeten worden, een financiële prikkel nodig hebben.
 
12) Tijdens mijn gesprekken met mijn begeleider gaat het vaker over de enorme muur die de sociale dienst heeft opgebouwd tussen mij en betaald werk dan dat het werkelijk gaat over het uit de bijstand komen. Is er een mogelijkheid voor mij om ongestraft te proberen uit de bijstand te komen?
12b) Kunt u mij garanderen dat als ik iets verdiend heb en ik een volgende keer een maand niets verdien er de volgende maand ook niets van de bijstand afgaat? Toen mijn ww in 2014 was afgelopen werd er toch nog 2 maanden ww van mijn bijstand afgetrokken en zulke dingen gebeuren vaker.
12c) Kunt u mij toezeggen dat mijn bijstand niet weer gestopt word op een moment dat ik niet werk zoals al 4x eerder is gebeurd? Kunt u mij uitleggen waarom dat wordt gedaan?
12d) Kunt u er voor zorgen dat mensen in de bijstand als mensen worden behandeld door uw ambtenaren en niet meer als uitbuiters, als kostenposten ( “Ik betaal jouw uitkering “) en dat eindelijk na al die jaren mensen niet meer gestraft worden als ze proberen om uit de macht van de gemeente, de sociale dienst en de wethouder te komen ook als hun poging niet lukt?
 
Zelf heb ik de zin in het leven verloren. Na ruim drie en half jaar gedwongen in de bijstand ben ik blij dat het straks afgelopen is. In maart sta ik lang genoeg inschreven bij laatste wil om het poeder te kunnen aanvragen. Omdat de kluisjes, die gecertificeerd moeten worden, nog niet klaar zijn zal ik niet direct aan de beurt zijn om het poeder op te mogen halen maar ik ben blij dat ik na de zomer bevrijd word van de hel waarin ik al jaren leef. Ik hoop dat u andere mensen in de bijstand wel een toekomst, een leven wilt gunnen.
 
Vrgr.
Alexsander Hesse

Zoals bekend heeft Coöperatie Laatste Wil zich niet aan de afspraken gehouden en heb ik het poeder dus niet kunnen bestellen. Dat ik na deze mail nog anderhalf jaar ben blijven leven verbaast mij ook.

Alexsander Hesse 2019


Wat de gemeente doet om mij het leven onmogelijk te maken:
Extra schulden, niets aan te doen. Gerry Hitman komt met een nieuwe vordering.
Spoed contact. Ik moet Harrie Tiwow bellen, er is werk.
Het gesprek gaat niet door. Hilda Dusseljee belt de sollicitatie af.0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.